189

Najprv povedzte to, čo nechcete, aby niekto vedel. Preč s nemým diablom! Z malého problému, ktorým sa ale neustále budete v mysli zaoberať a na ktorý sa medzitým nabaľujú ďalšie veci, sa nakoniec stane veľká snehová guľa a vy zostanete uväznení v nej. A načo to všetko? Otvorte svoje srdce! Ak budete úprimní, zaručujem vám šťastie, ktoré plynie z vernosti kresťanskému životu. Jasnosť a jednoduchosť: to sú dve absolútne nevyhnutné dispozície. Musíme svoje srdcia otvoriť dokorán, tak, aby do nich mohlo vstúpiť Božie svetlo a krištáľová čistota Lásky všetkých lások.

Na zľavovanie z absolútnej úprimnosti nemusíme mať vždy iba zlé pohnútky, niekedy stačí pomýlené svedomie. Niektorí ľudia si sformovali — či skôr zdeformovali — svoje svedomie takým spôsobom, že ich mlčanie a nedostatok otvorenosti im pripadajú byť správnymi. Myslia si, že mlčať o veciach je dobré. Stáva sa to však i ľuďom, ktorí dostali vynikajúcu formáciu a poznajú Božie veci; možno aj kvôli tomu nachádzajú motívy k presvedčeniu, že je dobré mlčať. Bohužiaľ sa mýlia. Úprimnosť je potrebná vždy a neplatia pri nej žiadne výhovorky, aj keby sa zdali byť akokoľvek dobré.

Končíme túto chvíľu rozjímania, počas ktorej sme ty i ja v modlitbe prosili nášho Otca, aby nám udelil milosť žiť v radostnom prijatí kresťanskú cnosť čistoty.

Prosíme ho o to na príhovor Panny Márie, ktorá sama je nepoškvrnená čistota. Obráťme sa na ňu — tota pulchra! — s radou, akú som už pred rokmi dával tým, čo cítili nepokoj vo svojom každodennom boji o pokoru, čistotu, úprimnosť, radosť a veľkodušnosť. Vyzerá to, akoby všetky hriechy tvojho života povstali. Nestrácaj dôveru. Naopak, volaj svoju Matku Svätú Máriu, s vierou a odovzdanosťou dieťaťa. Ona prinesie tvojej duši pokoj (Consideraciones espirituales, Cuenca 1934, s. 53).

Tento bod v inom jazyku