180

Čistota je možná

Všetci sme nejakým spôsobom zmietaní vášňami, všetci sa v určitom, vlastne v hocijakom veku stretávame s rovnakými ťažkosťami. Preto musíme bojovať. Spomeňte si na to, čo napísal sv. Pavol: datus est mihi stimulus carnis meae, angelus Satanae, qui me colaphizet (2 Kor 12, 7), bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, pretože inak by sa ma zmocňovala pýcha.

Nie je však možné žiť čisto bez Božej pomoci. Boh chce, aby sme boli pokorní a prosili ho o pomoc. Mali by sme s dôverou prosiť aj Najsvätejšiu Pannu, hneď teraz, vo svojom srdci, bez slov: Matka, moje úbohé srdce sa teraz hlúpo búri… Ak ma ty neochrániš… . A ona ťa ochráni, aby si si ho zachoval čisté a šiel po ceste, na ktorú ťa Boh povolal.

Deti moje: pokora; pokora. Naučme sa byť pokorní. Aby sme si ustrážili Lásku, potrebujeme byť rozvážni, bedlivo si dávať pozor a nenechať sa ovládnuť strachom. Mnohí z klasických duchovných autorov porovnávajú diabla so zúrivým psom, uviazaným na reťazi. Keď sa k nemu priblížime, hoci bude stále štekať, nepohryzie nás. Ak vo svojom srdci budete pestovať pokoru, je isté, že sa vyhnete zlým príležitostiam, že budete mať odvahu utiecť a že sa budete denne obracať o pomoc v nebi, aby ste veľkoryso postupovali vpred po ceste zamilovaných.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku