182

Občas som si všimol, ako športovcovi žiaria oči pred prekážkou, ktorú by mal zdolať. Aké veľké víťazstvo ho čaká! Dívajte sa, ako zvláda prekážky! Práve tak nás pozoruje Boh, náš Pán a so záľubou sa pozerá, ako bojujeme. Zakaždým budeme víťazmi, pretože on nám nikdy neodmietne svoju všemocnú milosť. A tak nevadí, že musíme bojovať, lebo on nás neopustí.

Je to boj, ale nie rezignácia; radostne súhlasíme, radi a slobodne sa odovzdávame. Tvoje správanie by sa nemalo obmedziť na jednoduché vyhýbanie sa pádu či príležitosti na hriech. Nemalo by sa v žiadnom prípade redukovať na obyčajné chladné a vykalkulované popieranie. Vieš predsa, že čistota je cnosť a ako taká musí rásť a zdokonaľovať sa?! Znovu vravím, že nestačí byť iba zdržanlivým. Musíme žiť čisto a hrdinsky sa o to usilovať. Tento postoj znamená pozitívne konanie, keď s radosťou prijímame Božie požiadavky: praebe, fili mi, cor tuum mihi et oculi tui vias meas custodiant (Prís 23, 26), daj mi, syn môj, svoje srdce a bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu!

A teraz sa ťa pýtam: ako sa pozeráš na tento boj ty? Dobre vieš, že zápas, ak je vedený od začiatku, je už vybojovaný. Odíď od nebezpečenstva okamžite, hneď ako spozoruješ prvé iskierky vášne a možno ešte skôr. Navyše sa choď ihneď pozhovárať s tým, kto vedie tvoju dušu; čo najskôr, ak je to možné, lebo ak otvoríte svoje srdce dokorán, v boji zvíťazíte. Stačia jeden — dva skutky a už je z toho návyk, sklon, zvyk. Preto je treba bojovať, aby sme dosiahli návyk cnosti, návyk sebazáporu a neodmietli hlúpo Lásku všetkých Lások.

Rozjímajte nad radou, ktorú dáva sv. Pavol Timotejovi: te ipsum castum custodi (1 Tim 5, 22), zachovaj sa čistý, aby sme i my sami neustále bdeli a boli pripravení chrániť tento poklad, ktorý nám Boh zveril. Koľkých ľudí som počas svojho života počul zvolať: keby som s tým bol prestal hneď na začiatku! A vraveli to plní zármutku a zahanbenia.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku