185

Prostriedky ako obstáť

Pozrime sa teraz na to, s akými prostriedkami môžeme my kresťania vždy počítať, aby sme v boji o uchovanie čistoty zvíťazili. Nie ako anjeli, ale ako zdravé, silné a normálne(!) ženy a muži. Z celej duše uctievam anjelov, k tomuto Božiemu vojsku ma vinie veľká oddanosť, no porovnávanie s nimi sa mi vôbec nepáči, pretože prirodzenosť anjelov je úplne odlišná od tej našej a takéto porovnávanie by znamenalo vybočenie z nadprirodzeného poriadku.

Takmer všade sa už vytvorilo všeobecné ovzdušie zmyselnosti, ktoré v spojení s doktrinálnym zmätkom vedie mnohých k ospravedlňovaniu všelijakých zvráteností, alebo prinajmenšom k prejavovaniu ľahostajnej tolerancie ku všetkým druhom rozličných neviazaností.

Mali by sme byť čo najčistejší, mať úctu k telu; no bez strachu, pretože sex je predsa posvätná a vznešená vec, je to účasť na Božom stvoriteľskom diele, sex bol stvorený pre manželstvo. A tak budete čistí a s odvahou svojimi životmi vydávať svedectvo o tom, že cnosť svätej čistoty je nielen možná, ale i krásna.

V prvom rade sa usilujme o väčšiu citlivosť svedomia, a nebojme sa ísť do potrebnej hĺbky, až kým si nebudeme istí, že sme dosiahli správnu formáciu, avšak dobre rozlišujúc citlivé svedomie — ktoré je ozajstnou milosťou od Boha — od svedomia škrupulantského, čo je niečo úplne iného.

Zo všetkých síl si čistotu a ostatné cnosti, ktoré ju sprevádzajú a ktoré sú zároveň jej ochrancami — skromnosť a stud — strážte. Nepodceňujte ľahkomyseľne to, čo nám tak účinne pomáha byť hodnými Božieho pohľadu: pozorné stráženie si zmyslov a srdca, odvahu — odvahu byť zbabelým — a utiecť pred zlou príležitosťou, časté pristupovanie ku sviatostiam, zvlášť k svätej spovedi; úplnú otvorenosť v duchovnom vedení, bolesť, ľútosť a zadosťučinenie po spáchaných hriechoch. A toto všetko spojené s nežnou úctou k Našej Panej, aby nám ona od Boha vyprosila dar svätého a čistého života.

Tento bod v inom jazyku