274

Všetky mariánske sviatky sú významné, pretože sú príležitosťami, ktoré nám Cirkev poskytuje na to, aby sme skutkami vyjadrili našu lásku k Panne Márii. No keby som si mal zo všetkých mariánskych sviatkov vybrať len jediný, vybral by som si ten dnešný: sviatok Materstva Panny Márie.

Táto príležitosť nás privádza k uvažovaniu o základných tajomstvách našej viery: k rozjímaniu o vtelení Slova, diele všetkých troch osôb Najsvätejšej Trojice. Mária, dcéra Boha Otca, sa vtelením Pána vo svojom nepoškvrnenom tele stáva snúbenicou Boha Ducha Svätého a matkou Boha Syna.

Keď Svätá Panna vyslovila svoje slobodné „áno“ zámerom Stvoriteľa, Božie Slovo na seba vzalo ľudskú prirodzenosť: rozumnú dušu a telo utvorené v prečistom Máriinom lone. Božská a ľudská prirodzenosť sa spojili v jedinej osobe: v Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a od tejto chvíle i pravom človeku; vo večnom jednorodenom Synovi Otca a od daného okamihu ako človeku, pravom Máriinom synovi. Preto je naša Pani Matkou vteleného Slova, druhej osoby Najsvätejšej Trojice, ktorá k sebe navždy pripojila — bez toho, žeby s ňou splynula — ľudskú prirodzenosť. Najsvätejšej Panne teda môžeme nahlas a ako najväčšiu lichôtku vravieť slová, vyjadrujúce jej nesmiernu dôstojnosť a nazývať ju Matkou Božou.

Tento bod v inom jazyku