76

Nevedel by som povedať, ktorá ľudská cnosť je základná, to závisí od uhla pohľadu. Okrem toho, tá otázka mi pripadá byť zbytočná, pretože nejde o to praktizovať jednu či viacero cností, ale je treba bojovať, aby sme ich získali a žili všetky. Každá jedna sa prelína s ostatnými, a tak snaha o napríklad úprimnosť pôsobí, že sme i spravodliví, veselí, rozvážni a vyrovnaní.

Takisto ma veľmi nepresvedčí spôsob uvažovania, ktorý cnosti rozdeľuje na osobné a spoločenské. Neexistuje žiadna cnosť, ktorá by pripúšťala sebectvo; a každá jedna prospieva tak našej duši, ako aj duši tých, čo nás obklopujú. Žiaden človek, ktorý je Božím synom, nemôže svoj život chápať iba ako systematickú prípravu na úžasné curriculum a žiarivú kariéru. Všetci by sme mali byť voči sebe solidárni, pretože v poriadku milosti sme všetci spojení nadprirodzenými zväzkami Spoločenstva Svätých.

Súčasne by sme mali uvážiť, že rozhodnutia a zodpovednosť spočívajú na osobnej slobode každého jednotlivca, a tieto cnosti sú teda tiež radikálne osobné, de la persona. Avšak v zápase lásky nikto nebojuje sám — nikto nie je voľným veršom, ako zvyknem vravieť — nejakým spôsobom si všetci či už pomáhame, alebo škodíme. Všetci sme ohnivkami jednej a tej istej reťaze. Pros teraz so mnou Boha, nášho Pána, aby tú reťaz ukotvil vo svojom srdci až do dňa, keď naňho budeme hľadieť v nebi tvárou v tvár.

Tento bod v inom jazyku