79

Statočný a trpezlivý človek je aj vyrovnaný. No nie je to vyrovnanosť niekoho, kto si vlastný pokoj vykupuje cenou nezáujmu o svojich bratov či o onú nesmiernu úlohu, ktorá nám všetkým prináleží, a to bez obmedzenia a po celom svete šíriť dobro. Sú vyrovnaní, pretože vždy existuje odpustenie, pretože na všetko sa dá nájsť nejaký liek, pravdaže okrem smrti, no pre Božie deti smrť znamená život. Vyrovnaní, aj keby to bolo len preto, aby mohli konať rozumne: kto si zachová pokoj, môže premýšľať, skúmať všetky pre a proti, môže rozumne posudzovať výsledky projektov, ktoré ho očakávajú. A potom v pokoji učiniť rozhodnutie.

Tento bod v inom jazyku