87

Taká múdrosť srdca, taká opatrnosť sa nikdy nestane opatrnosťou telesnou, o akej hovorí sv. Pavol (Rim 8, 6): opatrnosť ľudí, ktorí sú rozumní, no nesnažia sa svoj rozum použiť na to, aby objavili a milovali Boha. Pravá múdrosť je stále pozorná voči všetkým Božím vnuknutiam a pri tomto bdelom načúvaní prijíma do duše prísľuby i skutočnosť spásy: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11, 25).

Múdrosť srdca je cnosť, ktorá usmerňuje a riadi mnoho iných cností. Múdrosťou sa človek stáva odvážnym, avšak bez nerozvážnosti; a kvôli skrytej pohodlnosti neodmieta žiť naplno podľa Božích prikázaní. Miernosť múdreho nie je necitlivosťou ani mizantropiou, jeho spravodlivosť nie je tvrdosťou a jeho trpezlivosť nie je podliezavosťou.

Témy
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku