107

Kontemplovať Kristov život

Toto je tá Kristova láska, ktorú by sa každý z nás mal usilovať praktizovať vo vlastnom živote. No na to, aby sme boli ipse Christus (sám Kristus), musíme sa v ňom vidieť. Nestačí mať len nejaké všeobecné povedomie o Kristovom duchu, ale treba sa od neho naučiť aj podrobnosti a jednotlivé postoje. No predovšetkým treba kontemplovať jeho život na zemi, sledovať jeho kroky, aby sme z nich načerpali silu, svetlo, vyrovnanosť a pokoj.

Keď milujeme nejakú osobu, túžime dozvedieť sa aj tie najmenšie podrobnosti týkajúce sa jej života, jej povahy, aby sme sa s ňou mohli stotožniť. Preto by sme mali rozjímať o Kristovom živote, od jeho narodenia v jasliach až po jeho smrť a zmŕtvychvstanie. V prvých rokoch môjho kňazského pôsobenia som mal vo zvyku darovať ľuďom Evanjelium, alebo nejakú inú knihu, kde sa rozprávalo o Ježišovom živote. Lebo je potrebné, aby sme ho dobre poznali, aby sme si ho celý uchovali v hlave i v srdci, aby sme v každej chvíli, aj bez knihy a so zavretými očami, mohli kontemplovať Ježišov život ako vo filme. Takto si budeme môcť v najrozmanitejších situáciách nášho života vyvolať spomienku na Pánove slová a skutky.

Vďaka tomu sa budeme cítiť ponorení do jeho života. Lebo nejde len o to, aby sme na Ježiša mysleli, či predstavovali si jednotlivé výjavy z jeho života. Musíme do nich úplne vstúpiť, byť ich spoluúčastníkmi. Musíme nasledovať Ježiša tak zblízka, ako Panna Mária, jeho Matka; ako prvých dvanásť apoštolov; ako sväté ženy; ako zástupy, ktoré sa naňho tlačili. Ak budeme takto postupovať a ak nebudeme klásť prekážky, Kristove slová preniknú až do posledných záhybov, až do úplnej hĺbky našej duše a nášho ducha a premenia nás. Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca (Heb 4, 12).

Ak chceme k Pánovi priviesť ostatných ľudí, musíme siahnuť po Evanjeliu a kontemplovať Kristovu lásku. Mohli by sme sa zamerať na vrcholné scény z umučenia, pretože — ako on sám povedal — nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov (Jn 15, 13). Ale rovnako môžeme rozjímať aj nad zvyškom jeho života, nad jeho bežným vzťahom k tým, s ktorými sa stretával.

Kristus, pravý Boh a pravý Človek, postupoval božsky i ľudsky, aby priniesol ľuďom spasiteľnú náuku a ukázal im Božiu lásku. Boh sa znižuje na úroveň človeka a bezvýhradne prijíma našu prirodzenosť, s výnimkou hriechu.

Spôsobuje mi hlbokú vnútornú radosť, keď si uvedomujem, že Kristus chcel byť v plnosti človekom, s telom, aké máme my. Veľmi ma dojíma, keď rozjímam nad zázrakom Boha, ktorý miluje ľudským srdcom.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku