367

Det är möjligt att det bland katoliker kan finnas några som inte har särskilt mycket kristen anda eller som ger dem som umgås med dem vid en viss tidpunkt ett sådant intryck.

Men om du tar anstöt av den omständigheten, visar du att du har väldigt lite kännedom om mänskligt elände … och om ditt eget elände. Dessutom är det varken rättvist eller lojalt att utnyttja dessa få människors svagheter för att smutskasta Kristus och hans Kyrka.

Denna punkt på ett annat språk