493

Обичай св. Богородица и тя ще измоли за теб изобилна благодат, за да побеждаваш в ежедневната духовна борба. — И за нищо няма да послужат на Лукавия всички онези нечисти подбуди, които напират вътре в теб, изкачвайки се все по-нагоре в опита си да залеят със смрад и гнилота възвишените идеали и безценните заповеди, които Христос е вложил в сърцето ти… „Serviam!“ — „Ще служа!“

Този параграф на друг език