505

Обичта към Божията Майка е отличителният белег, по който се познават както благочестивите дела, така и благочестивите хора.

— Не се доверявай на начинанията, които не носят този белег!

Този параграф на друг език