495

До Исус винаги достигаме чрез св. Богородица; при Исус винаги се връщаме чрез св. Богородица.

Предмети
Този параграф на друг език