506

Когато съзерцаваш скърбящата св. Богородица, обърни внимание на нейното майчино сърце. Тя е Майката, от двете страни на която стоят две чеда: едното е Исус, а другото… си ти.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език