512

О, Майко, Майко моя! С израза „Fiat!“ — „Да бъде!“ ти ни направи Божии братя и наследници на Неговата слава.

— Бъди благословена!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език