492

Обичта към нашата небесна Майка е като силен полъх, който може да обърне в живи пламъци тлеещата жарава на добродетелта, скрита под пепелта на твоя посредствен духовен живот.

Предмети
Този параграф на друг език