497

Кажи: „Майко моя (твоя, защото ти ќпринадлежиш по много причини), направи така, че да бъда все по-свързан с Кръста на твоя Син — нека не ми липсват никога Вяра, смелост и непоколебимост, за да изпълнявам волята на нашия Господ Исус Христос“.

Този параграф на друг език