514

Имай упование! — Върни се! — Призови Божията Майка и ще бъдеш верен!

Този параграф на друг език