501

Когато те попитаха кое изображение на св. Богородица предизвиква у теб най-много благочестиви чувства, отговори като човек, който наистина знае какво казва: „Всички“! Тогава разбрах, че ти наистина си нейно чедо: затова ти харесват всички изображения на твоята Майка. — „Всички ме изпълват с обич“ — ми каза ти.

Предмети
Този параграф на друг език