989

И сега какво? След като повтаряше толкова: „Кръст, Господи, кръст!“ — ясно е, че ти си искал кръст по свой вкус.

Предмети
Този параграф на друг език