999

В какво се състои тайната на постоянството ли? В Обичта!

— Обикни Бога с цялото си сърце и никога не ще Го изоставиш!

Този параграф на друг език