991

Казваш, че не успяваш да се извисиш духовно. — Това не ме учудва, като се има предвид колко болезнено бе предишното ти падане.

Ако постоянстваш, ще успееш. — Спомни си думите на един духовен писател: „Бедната ти душа е птица с все още полепнала по крилете кал“.

Имаш нужда от слънцето на Божията благодат, както и от постоянни, макар и малки лични усилия, за да бъдат премахнати тези наклонности, тези греховни мечтания, това отчаяние, с други думи: цялата кал, полепнала по твоите криле.

Едва тогава вече ще бъдеш свободен. — Ако постоянстваш, ще се извисиш!

Предмети
Този параграф на друг език