998

Благословено да бъде постоянството на магаренцето, което върти колелото около кладенеца! — Винаги със същата крачка. Винаги същите кръгове. — Един ден… и още един — всички еднакви.

Без този процес нямаше да има зрялост в плодовете, нито свежест в градината, нито аромат в цветята. Нека тази мисъл проникне в твоя вътрешен живот.

Предмети
Този параграф на друг език