996

Много бедна представа имаш за своя път, ако, чувствайки се охладнял, мислиш, че си го изгубил: това е часът на изпитанието. Затова ти бяха отнети утешенията от страна на сетивата.

Този параграф на друг език