994

Пишеш ми: „Ентусиазмът ми се изпари“. — Ти не си длъжен да работиш с ентусиазъм, а с Обич: с онова съзнание за дълг, което представлява себеотрицанието.

Този параграф на друг език