995

Непоколебим! Ето какъв трябва да бъдеш. — Ако чуждите или собствени слабости те карат да се разколебаваш в своето постоянство, ще трябва да си създам една тъжна представа за твоя идеал.

Реши се веднъж завинаги!

Този параграф на друг език