993

Хладнокръвно привеждаш довод след довод… Колко много причини, за да се откажеш от започнатото дело! — И някои от тях изглеждат напълно основателни.

Без съмнение, виждам, че имаш основания. — Но не си прав!

Предмети
Този параграф на друг език