990

Постоянство, което не може да бъде разколебано от нищо. — Ето от какво се нуждаеш. Моли Бог да ти даде постоянство; направи и ти каквото можеш, за да се сдобиеш с него! Защото то е велико средство, за да не се отклоняваш от плодотворния път, по който си тръгнал.

Предмети
Този параграф на друг език