100

La caritat tot ho obté. Sense caritat, res no es pot fer.

Amor!, doncs: és el secret de la teva vida… Estima! Sofreix amb alegria. Enforteix la teva ànima. Virilitza la teva voluntat. Assegura el teu lliurament al voler de Déu i, amb això, vindrà l'eficàcia.

Aquest punt en un altre idioma