144

Ben gran i bonica és la missió de servir que ens confià el Diví Mestre. —Per això, aquest bon esperit —gran senyoratge!— es compagina perfectament amb l'amor a la llibertat, que ha d'impregnar el treball dels cristians.

Matèries
Aquest punt en un altre idioma