96

Contempla el Senyor darrera de cada esdeveniment, de cada circumstància, i així sabràs extreure de tots els successos més amor de Déu, i més desigs de correspondència, perquè Ell ens espera sempre, i ens ofereix la possibilitat de complir contínuament aquell propòsit que hem fet: serviam!, et serviré!

Aquest punt en un altre idioma