138

Jesús és el model: imitem-lo!

—Imitem-lo, servint l'Església Santa i totes les ànimes.

Aquest punt en un altre idioma