111

Si alguna cosa no va d'acord amb l'esperit de Déu, deixa-la de seguida!

Pensa en els Apòstols: ells no valien res, però en el nom del Senyor fan miracles. Només Judes, que potser també obrà miracles, es descaminà perquè va apartar-se voluntàriament de Crist, perquè no va tallar, violentament i valentament, amb tot allò que no estava d'acord amb l'esperit de Déu.

Aquest punt en un altre idioma