79

No deixaré d'insistir-te, perquè se't gravi bé a l’ànima: pietat!, pietat!, pietat!, ja que, si faltes a la caritat, serà perquè és escassa la teva vida interior: no perquè tinguis mal caràcter.

Aquest punt en un altre idioma