97

Renova cada dia el desig eficaç d'anorrear-te, d'abnegar-te, d'oblidar-te de tu mateix, de caminar in novitate sensus amb una vida nova, canviant aquesta misèria nostra per tota la grandesa oculta i eterna de Déu.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma