141

Si ets fatu, si et preocupes només de la teva personal comoditat, si centres l'existència dels altres i fins i tot la del món en tu mateix, no tens dret a dir-te cristià, ni a considerar-te deixeble de Crist: perquè Ell marcà el límit de l'exigència en oferir per cada u et animam suam, l'ànima mateixa, la vida sencera.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma