Listy (I)

Listy (I) to zbiór, od którego we wrześniu 2020 r. rozpoczęło się udostępnianie szerokiej publiczności długich listów, które św. Josemaría napisał do członków Opus Dei. Słowem i za pomocą pióra starał się on przybliżać im przesłanie o świętości w codziennym życiu. Wśród jego pism wyróżniają się Instrukcje oraz Listy, w których wyjaśnia naturę i apostolstwo Opus Dei.

Pierwsze cztery listy zostały zebrane w tym tomie. Autor stara się w nich ukazać w nowym świetle chrześcijańskie życia pośród świata. Listy te są zatem otwarte dla wszystkich Czytelników zainteresowanych dążeniem do świętości w ich własnym życiu. W prologu do Listów, ks. prał. Fernando Ocáriz wyjaśnia intencje św. Josemaríi: „Chodziło o to, by dla mężczyzn i kobiet otworzyć boskie drogi na ziemi, by ukazać im, że szlachetne ludzkie działania mogą być wykonywane w komunii z Bogiem, tak iż staną się drogami świętości”. Pierwsze cztery Listy dotyczą zwykłego życia jako drogi do świętości, a także pokory, misji chrześcijanina w życiu społecznym oraz miłości w przekazywaniu wiary.

Rozdziały
Ta książka w innym języku