To Chrystus przechodzi

To Chrystus przechodzi gromadzi 18 homilii wygłoszonych przez św. Josemaríę między 1951 a 1971 rokiem, podczas różnych świąt liturgicznych obecnych w ciągu roku liturgicznego. Wątkiem przewodnim jest dziecięctwo Boże, z którego wypływa powszechne powołanie do świętości, uświęcenie codziennej pracy, kontemplacja pośród świata, jedność życia. Pierwsze wydanie jest z roku 1973. Do tej pory wydano około 500 tys. egzemplarzy w 14 językach.

Prałat Álvaro del Portillo wyjaśnia we wprowadzeniu do książki, że niniejsze dzieło obejmuje niewielką część wielkiej katechezy, którą prowadził założyciel Opus Dei swoim nauczaniem. "Homilie nie tworzą traktatu teologicznego, w potocznym sensie tego wyrażenia. Nie zostały zredagowane jako studium lub badania o konkretnych tematach; są wypowiedziane żywym głosem, przed osobami najróżnorodniejszych warunków kulturalnych i społecznych, tym darem języków, który czyni je dostępnymi dla wszystkich. Ale te myśli i rozważania są utkane pilną i miłosną znajomością Słowa Bożego. Prałat Escrivá de Balaguer nie kieruje się -nie tracąc z widoku, że są to teksty mówione- do audytorium spekulujących, ciekawskich duchowości chrześcijańskiej. Mówi do osób z krwi i kości, które mają już w duszy życie Boże lub, przeczuwając miłość Boga, są gotowe zbliżyć się do Niego".

Rozdziały
Ta książka w innym języku