66

Kapłan – kimkolwiek by był – jest zawsze drugim Chrystusem.

Ten punkt w innym języku