67

Raz jeszcze – choćbyś dobrze to wiedział – nie omieszkam ci przypomnieć, że kapłan jest „drugim Chrystusem”. I że Duch Święty powiedział: Nolite tangere Christos meos. – Nie tykajcie moich Chrystusów.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku