74

Kochać Boga i nie szanować kapłana… jest rzeczą niemożliwą.

Ten punkt w innym języku