76

Jeżeli nie masz planu życia, nigdy nie będziesz osobą uporządkowaną.

Ten punkt w innym języku