68

Słowo “prezbiter” etymologicznie odpowiada słowu “starzec”. — Skoro starość zasługuje na cześć, pomyśl, o ileż bardziej powinieneś czcić kapłana.

Ten punkt w innym języku