79

Cnota nieuporządkowana? — Jakże dziwna to cnota!

Tematy
Ten punkt w innym języku