72

Nie narażaj kapłana na sytuację, w której mógłby utracić swoją powagę. To cecha dla niego niezbędna, a nie oznacza ona wcale wyniosłości.

Jakże o nią prosił ten młody ksiądz, nasz przyjaciel: „Panie, daj mi powagę osiemdziesięciolatka!”.

Proś o nią i ty dla wszystkich kapłanów, a spełnisz dobry uczynek.

Ten punkt w innym języku