Zoznam citácií zo Svätého Písma v «Ísť s Kristom»

Kniha Genezis


Kniha Genezis 1, 261084

Kniha Genezis 1, 2847


Kniha Genezis 3, 56


Kniha Genezis 7, 140


Kniha Genezis 8, 10–1173


Kniha Genezis 18, 23–3240185


Kniha Genezis 41, 553856


Kniha Exodus


Kniha Exodus 15, 18180


Kniha Exodus 22, 277


Kniha Deuteronómium


Kniha Deuteronómium 6, 6119

Kniha Deuteronómium 6, 7119


Prvá kniha Samuelova


Prvá kniha Samuelova 3, 559174


Druhá kniha kroník


Druhá kniha kroník 19, 733


Kniha Tobiáš


Kniha Tobiáš 6, 16–1725


Kniha Tobiáš 7, 640


Kniha Tobiáš 9, 640


Kniha žalmov


Kniha žalmov 1, 2119


Kniha žalmov 2, 3–10185186

Kniha žalmov 2, 762

Kniha žalmov 2, 8–13186


Kniha žalmov 12, 6164


Kniha žalmov 21, 15164


Kniha žalmov 22, 1–4143


Kniha žalmov 24, 1–27

Kniha žalmov 24, 41

Kniha žalmov 24, 77


Kniha žalmov 31, 107


Kniha žalmov 32, 57


Kniha žalmov 33, 87


Kniha žalmov 38, 4120


Kniha žalmov 39, 9164


Kniha žalmov 41, 9119


Kniha žalmov 42, 280174


Kniha žalmov 44, 2164

Kniha žalmov 44, 12–14178


Kniha žalmov 50, 1957


Kniha žalmov 56, 8164


Kniha žalmov 58, 117


Kniha žalmov 62, 2170

Kniha žalmov 62, 7119


Kniha žalmov 72, 23181


Kniha žalmov 78, 833


Kniha žalmov 90, 158

Kniha žalmov 90, 1163

Kniha žalmov 90, 1263

Kniha žalmov 90, 1462

Kniha žalmov 90, 1557


Kniha žalmov 99, 2177


Kniha žalmov 108, 217


Kniha žalmov 116, 27


Kniha žalmov 117, 24102


Kniha žalmov 126, 18


Kniha žalmov 140, 2119


Kniha prísloví


Kniha prísloví 7, 3164


Kniha prísloví 8, 15180

Kniha prísloví 8, 3144102


Kniha prísloví 11, 26


Kniha prísloví 12, 1040

Kniha prísloví 12, 11158


Kniha prísloví 23, 2635


Kniha Kazateľ


Kniha Kazateľ 1, 7187


Pieseň piesní


Pieseň piesní 5, 2164


Pieseň piesní 8, 6224


Kniha Sirachovcova


Kniha Sirachovcova 18, 127


Kniha Sirachovcova 35, 267


Kniha proroka Izaiáša


Kniha proroka Izaiáša 9, 212


Kniha proroka Izaiáša 11, 12128


Kniha proroka Izaiáša 43, 13259144


Kniha proroka Izaiáša 48, 18187


Kniha proroka Izaiáša 49, 14–15102


Kniha proroka Izaiáša 59, 150130


Kniha proroka Jeremiáša


Kniha proroka Jeremiáša 29, 11165187


Kniha proroka Ezechiela


Kniha proroka Ezechiela 18, 540

Kniha proroka Ezechiela 18, 23162


Kniha proroka Ezechiela 33, 1178


Kniha proroka Ezechiela 34, 2–481

Kniha proroka Ezechiela 34, 15–1682

Kniha proroka Ezechiela 34, 2782


Kniha proroka Ezechiela 36, 26165


Kniha proroka Daniela


Kniha proroka Daniela 2, 335181


Kniha proroka Daniela 3, 100180


Kniha proroka Daniela 13, 21–2268


Kniha proroka Joela


Kniha proroka Joela 1, 10–11158


Kniha proroka Habakuka


Kniha proroka Habakuka 2, 441


Kniha proroka Malachiáša


Kniha proroka Malachiáša 1, 1186


Evanjelium podľa Matúša


Evanjelium podľa Matúša 1, 1940


Evanjelium podľa Matúša 2, 2–3313233

Evanjelium podľa Matúša 2, 433

Evanjelium podľa Matúša 2, 533

Evanjelium podľa Matúša 2, 933

Evanjelium podľa Matúša 2, 1035

Evanjelium podľa Matúša 2, 1135

Evanjelium podľa Matúša 2, 1342


Evanjelium podľa Matúša 3, 2180


Evanjelium podľa Matúša 4, 1–116163

Evanjelium podľa Matúša 4, 17180

Evanjelium podľa Matúša 4, 18–20245108


Evanjelium podľa Matúša 5, 3180

Evanjelium podľa Matúša 5, 77

Evanjelium podľa Matúša 5, 85

Evanjelium podľa Matúša 5, 13–1496147

Evanjelium podľa Matúša 5, 15–161072147

Evanjelium podľa Matúša 5, 2267

Evanjelium podľa Matúša 5, 4833


Evanjelium podľa Matúša 6, 10180

Evanjelium podľa Matúša 6, 2135165

Evanjelium podľa Matúša 6, 32–3335180


Evanjelium podľa Matúša 7, 2193173180


Evanjelium podľa Matúša 8, 293119

Evanjelium podľa Matúša 8, 8119

Evanjelium podľa Matúša 8, 1138

Evanjelium podľa Matúša 8, 12180


Evanjelium podľa Matúša 9, 4164

Evanjelium podľa Matúša 9, 36133

Evanjelium podľa Matúša 9, 38158


Evanjelium podľa Matúša 10, 2467

Evanjelium podľa Matúša 10, 3924


Evanjelium podľa Matúša 11, 1282180

Evanjelium podľa Matúša 11, 18–1967

Evanjelium podľa Matúša 11, 28–3018176184


Evanjelium podľa Matúša 12, 34164


Evanjelium podľa Matúša 13, 3–8150

Evanjelium podľa Matúša 13, 24–25123147180

Evanjelium podľa Matúša 13, 28123

Evanjelium podľa Matúša 13, 31180

Evanjelium podľa Matúša 13, 33120180

Evanjelium podľa Matúša 13, 362

Evanjelium podľa Matúša 13, 44–45180

Evanjelium podľa Matúša 13, 47180

Evanjelium podľa Matúša 13, 551455


Evanjelium podľa Matúša 14, 312


Evanjelium podľa Matúša 15, 1973164

Evanjelium podľa Matúša 15, 32117146


Evanjelium podľa Matúša 16, 6–72

Evanjelium podľa Matúša 16, 82

Evanjelium podľa Matúša 16, 162

Evanjelium podľa Matúša 16, 232


Evanjelium podľa Matúša 17, 172


Evanjelium podľa Matúša 18, 3135143

Evanjelium podľa Matúša 18, 21–357

Evanjelium podľa Matúša 18, 2535


Evanjelium podľa Matúša 19, 23180


Evanjelium podľa Matúša 20, 12158

Evanjelium podľa Matúša 20, 2215

Evanjelium podľa Matúša 20, 2893


Evanjelium podľa Matúša 21, 212

Evanjelium podľa Matúša 21, 43180


Evanjelium podľa Matúša 22, 2180

Evanjelium podľa Matúša 22, 37159

Evanjelium podľa Matúša 22, 40167


Evanjelium podľa Matúša 25, 21162

Evanjelium podľa Matúša 25, 2335

Evanjelium podľa Matúša 25, 31–40111

Evanjelium podľa Matúša 25, 41–43167


Evanjelium podľa Matúša 26, 6372


Evanjelium podľa Matúša 27, 5561


Evanjelium podľa Matúša 28, 19–2035139


Evanjelium podľa Marka


Evanjelium podľa Marka 1, 16–17159175


Evanjelium podľa Marka 2, 4854


Evanjelium podľa Marka 4, 8158


Evanjelium podľa Marka 6, 31455

Evanjelium podľa Marka 6, 31108

Evanjelium podľa Marka 6, 33–4661109146


Evanjelium podľa Marka 7, 3716


Evanjelium podľa Marka 8, 2117


Evanjelium podľa Marka 9, 23119


Evanjelium podľa Marka 10, 14180


Evanjelium podľa Marka 12, 301


Evanjelium podľa Marka 15, 2337


Evanjelium podľa Marka 16, 6102

Evanjelium podľa Marka 16, 15175


Evanjelium podľa Lukáša


Evanjelium podľa Lukáša 1, 38172173

Evanjelium podľa Lukáša 1, 46–49144172173178


Evanjelium podľa Lukáša 2, 718

Evanjelium podľa Lukáša 2, 933

Evanjelium podľa Lukáša 2, 1231

Evanjelium podľa Lukáša 2, 141322

Evanjelium podľa Lukáša 2, 3117

Evanjelium podľa Lukáša 2, 3354

Evanjelium podľa Lukáša 2, 35171

Evanjelium podľa Lukáša 2, 48–494054

Evanjelium podľa Lukáša 2, 51174

Evanjelium podľa Lukáša 2, 5255


Evanjelium podľa Lukáša 5, 4159

Evanjelium podľa Lukáša 5, 2493


Evanjelium podľa Lukáša 6, 12117

Evanjelium podľa Lukáša 6, 367


Evanjelium podľa Lukáša 7, 11–177146166167


Evanjelium podľa Lukáša 8, 5–7185

Evanjelium podľa Lukáša 8, 2361


Evanjelium podľa Lukáša 9, 2358176

Evanjelium podľa Lukáša 9, 55132

Evanjelium podľa Lukáša 9, 62160


Evanjelium podľa Lukáša 10, 9180

Evanjelium podľa Lukáša 10, 271

Evanjelium podľa Lukáša 10, 42180


Evanjelium podľa Lukáša 11, 1–2108119

Evanjelium podľa Lukáša 11, 27–28172


Evanjelium podľa Lukáša 12, 49120170


Evanjelium podľa Lukáša 14, 2697

Evanjelium podľa Lukáša 14, 2797


Evanjelium podľa Lukáša 15, 1–77

Evanjelium podľa Lukáša 15, 11–327

Evanjelium podľa Lukáša 15, 1164

Evanjelium podľa Lukáša 15, 2064

Evanjelium podľa Lukáša 15, 32178


Evanjelium podľa Lukáša 16, 1077


Evanjelium podľa Lukáša 17, 21180


Evanjelium podľa Lukáša 18, 1171

Evanjelium podľa Lukáša 18, 23175


Evanjelium podľa Lukáša 19, 13121

Evanjelium podľa Lukáša 19, 14179

Evanjelium podľa Lukáša 19, 36–3873


Evanjelium podľa Lukáša 21, 2811


Evanjelium podľa Lukáša 22, 1583

Evanjelium podľa Lukáša 22, 24–272

Evanjelium podľa Lukáša 22, 42168


Evanjelium podľa Lukáša 23, 42180


Evanjelium podľa Lukáša 24, 32–3421105


Evanjelium podľa Jána


Evanjelium podľa Jána 1, 466

Evanjelium podľa Jána 1, 14173

Evanjelium podľa Jána 1, 38–39108


Evanjelium podľa Jána 2, 1–1161

Evanjelium podľa Jána 2, 3141

Evanjelium podľa Jána 2, 5149


Evanjelium podľa Jána 3, 5180

Evanjelium podľa Jána 3, 3058


Evanjelium podľa Jána 4, 461

Evanjelium podľa Jána 4, 6117

Evanjelium podľa Jána 4, 1035147

Evanjelium podľa Jána 4, 3495

Evanjelium podľa Jána 4, 35146


Evanjelium podľa Jána 6, 57118

Evanjelium podľa Jána 6, 6983

Evanjelium podľa Jána 6, 704583


Evanjelium podľa Jána 7, 3793170

Evanjelium podľa Jána 7, 3996


Evanjelium podľa Jána 8, 1–117

Evanjelium podľa Jána 8, 1245


Evanjelium podľa Jána 9, 1–267

Evanjelium podľa Jána 9, 869

Evanjelium podľa Jána 9, 1569

Evanjelium podľa Jána 9, 19–2069

Evanjelium podľa Jána 9, 2469

Evanjelium podľa Jána 9, 2770

Evanjelium podľa Jána 9, 3471

Evanjelium podľa Jána 9, 39–4171


Evanjelium podľa Jána 10, 1–3134

Evanjelium podľa Jána 10, 2467


Evanjelium podľa Jána 11, 162

Evanjelium podľa Jána 11, 33146

Evanjelium podľa Jána 11, 35117

Evanjelium podľa Jána 11, 4393


Evanjelium podľa Jána 12, 15181

Evanjelium podľa Jána 12, 24157

Evanjelium podľa Jána 12, 321438105156183


Evanjelium podľa Jána 13, 183151

Evanjelium podľa Jána 13, 1594

Evanjelium podľa Jána 13, 2583

Evanjelium podľa Jána 13, 34–3521


Evanjelium podľa Jána 14, 1164

Evanjelium podľa Jána 14, 2100

Evanjelium podľa Jána 14, 61073157

Evanjelium podľa Jána 14, 9115

Evanjelium podľa Jána 14, 16–17128

Evanjelium podľa Jána 14, 21118170

Evanjelium podľa Jána 14, 2384103170


Evanjelium podľa Jána 15, 516153

Evanjelium podľa Jána 15, 10118

Evanjelium podľa Jána 15, 1393107

Evanjelium podľa Jána 15, 1593


Evanjelium podľa Jána 16, 7102118

Evanjelium podľa Jána 16, 12–13127

Evanjelium podľa Jána 16, 14130


Evanjelium podľa Jána 17, 6–7109

Evanjelium podľa Jána 17, 2387157


Evanjelium podľa Jána 18, 36180185

Evanjelium podľa Jána 18, 37180


Evanjelium podľa Jána 19, 25–27140171

Evanjelium podľa Jána 19, 3095162

Evanjelium podľa Jána 19, 34162

Evanjelium podľa Jána 19, 3937


Evanjelium podľa Jána 20, 28119

Evanjelium podľa Jána 20, 29106


Evanjelium podľa Jána 21, 5–13108

Evanjelium podľa Jána 21, 17119


Skutky apoštolov


Skutky apoštolov 1, 121182

Skutky apoštolov 1, 6117

Skutky apoštolov 1, 8119

Skutky apoštolov 1, 11180

Skutky apoštolov 1, 12–14119126141


Skutky apoštolov 2, 9–1113127

Skutky apoštolov 2, 37–41127

Skutky apoštolov 2, 42134153


Skutky apoštolov 3, 671


Skutky apoštolov 4, 8127

Skutky apoštolov 4, 12132

Skutky apoštolov 4, 31127


Skutky apoštolov 9, 6149

Skutky apoštolov 9, 3630


Skutky apoštolov 10, 24–4830

Skutky apoštolov 10, 3816166

Skutky apoštolov 10, 44–47127


Skutky apoštolov 13, 2–4127

Skutky apoštolov 13, 32–33186

Skutky apoštolov 13, 38–41186


Skutky apoštolov 16, 9–10163


Skutky apoštolov 18, 1–2630


List Rimanom


List Rimanom 2, 133


List Rimanom 3, 2496


List Rimanom 6, 4–565183

List Rimanom 6, 22–2317


List Rimanom 7, 21–245

List Rimanom 7, 255


List Rimanom 8, 14–1564118135136

List Rimanom 8, 1795137

List Rimanom 8, 21130173

List Rimanom 8, 29145

List Rimanom 8, 31–32162176


List Rimanom 12, 2155

List Rimanom 12, 12119

List Rimanom 12, 21182


List Rimanom 13, 10157

List Rimanom 13, 11–124

List Rimanom 13, 13133


List Rimanom 14, 17180


List Rimanom 15, 13133


List Rimanom 16, 1596


Prvý list Korinťanom


Prvý list Korinťanom 1, 23121

Prvý list Korinťanom 1, 27–29172


Prvý list Korinťanom 2, 11136


Prvý list Korinťanom 3, 4–6159

Prvý list Korinťanom 3, 16134


Prvý list Korinťanom 4, 368


Prvý list Korinťanom 5, 6120


Prvý list Korinťanom 7, 735


Prvý list Korinťanom 9, 229124

Prvý list Korinťanom 9, 2675


Prvý list Korinťanom 10, 17157

Prvý list Korinťanom 10, 3148


Prvý list Korinťanom 11, 23–25151165


Prvý list Korinťanom 12, 4–6134

Prvý list Korinťanom 12, 27121151


Prvý list Korinťanom 13, 1–13134

Prvý list Korinťanom 13, 4–771


Prvý list Korinťanom 15, 83

Prvý list Korinťanom 15, 1495

Prvý list Korinťanom 15, 20–21103

Prvý list Korinťanom 15, 25179

Prvý list Korinťanom 15, 28113166

Prvý list Korinťanom 15, 55–57161


Druhý list Korinťanom


Druhý list Korinťanom 2, 1536105156


Druhý list Korinťanom 3, 17137184


Druhý list Korinťanom 4, 7131

Druhý list Korinťanom 4, 109


Druhý list Korinťanom 5, 14120


Druhý list Korinťanom 6, 1–259

Druhý list Korinťanom 6, 4–760


Druhý list Korinťanom 9, 7177


Druhý list Korinťanom 10, 3–476


Druhý list Korinťanom 12, 9114


List Galaťanom


List Galaťanom 2, 92

List Galaťanom 2, 2058103


List Galaťanom 3, 2838


List Galaťanom 4, 4–62265136183

List Galaťanom 4, 31137179


List Galaťanom 5, 22–23137


List Galaťanom 6, 2157

List Galaťanom 6, 759


List Galaťanom 7, 11–17146


List Efezanom


List Efezanom 1, 4–10165105160183


List Efezanom 2, 1473157

List Efezanom 2, 19139


List Efezanom 3, 17–19163


List Efezanom 4, 2848


List Efezanom 5, 8–1058

List Efezanom 5, 322378


List Efezanom 6, 933


List Filipanom


List Filipanom 1, 6176


List Filipanom 2, 6–819213162113144162


List Filipanom 3, 20126


List Filipanom 4, 13120

List Filipanom 4, 2196


List Kolosanom


List Kolosanom 1, 11180

List Kolosanom 1, 19–2065112183

List Kolosanom 1, 24120129


List Kolosanom 2, 9109163


List Kolosanom 3, 1230

List Kolosanom 3, 14157

List Kolosanom 3, 1522

List Kolosanom 3, 2533


Prvý list Solúnčanom


Prvý list Solúnčanom 5, 17116


Prvý list Timotejovi


Prvý list Timotejovi 1, 15121


Prvý list Timotejovi 2, 4–6106120121175


Druhý list Timotejovi


Druhý list Timotejovi 2, 376


List Títovi


List Títovi 1, 16106


List Títovi 3, 5–77128


List Hebrejom


List Hebrejom 4, 12107131

List Hebrejom 4, 1561

List Hebrejom 4, 167


List Hebrejom 5, 179


List Hebrejom 7, 24–25116


List Hebrejom 10, 596

List Hebrejom 10, 835


List Hebrejom 13, 8104

List Hebrejom 13, 14126


Jakubov list


Jakubov list 1, 1735


Prvý Petrov list


Prvý Petrov list 2, 596

Prvý Petrov list 2, 9–1098139


Prvý Jánov list


Prvý Jánov list 2, 7–10106

Prvý Jánov list 2, 164


Prvý Jánov list 3, 16566

Prvý Jánov list 3, 14166

Prvý Jánov list 3, 1897


Prvý Jánov list 4, 7–1195115171

Prvý Jánov list 4, 2052


Zjavenie apoštola Jána


Zjavenie apoštola Jána 3, 1–381

Zjavenie apoštola Jána 3, 208


Zjavenie apoštola Jána 5, 989


Zjavenie apoštola Jána 12, 1178


Zjavenie apoštola Jána 21, 6104


Zjavenie apoštola Jána 22, 17116136

Zjavenie apoštola Jána 22, 20116