Zoznam citácií zo Svätého Písma v «Cesta»

Prvá kniha Samuelova


Prvá kniha Samuelova 3, 6984


Druhá kniha Samuelova


Druhá kniha Samuelova 11, 2–3183


Prvá kniha kráľov


Prvá kniha kráľov 2, 24


Prvá kniha kroník


Prvá kniha kroník 16, 10666


Druhá kniha kroník


Druhá kniha kroník 7, 393


Kniha Tobiáš


Kniha Tobiáš 5–8360

Kniha Tobiáš 5–1227

Kniha Tobiáš 5, 10715


Kniha Jób


Kniha Jób 7, 1306


Kniha žalmov


Kniha žalmov 6, 7216


Kniha žalmov 19, 10435


Kniha žalmov 23, 1760


Kniha žalmov 27, 1482

Kniha žalmov 27, 3482


Kniha žalmov 31, 295


Kniha žalmov 39, 492


Kniha žalmov 51, 19712


Kniha žalmov 55, 13–15244


Kniha žalmov 62, 11636


Kniha žalmov 67, 12972


Kniha žalmov 71, 195


Kniha žalmov 104, 1012


Kniha žalmov 105, 1567


Kniha žalmov 118, 28785


Kniha žalmov 119, 120326


Kniha prísloví


Kniha prísloví 18, 19460


Pieseň piesní


Pieseň piesní 2, 15329


Pieseň piesní 5, 8568


Kniha Sirachovcova


Kniha Sirachovcova 6, 14421


Kniha Sirachovcova 24, 24504


Kniha proroka Izaiáša


Kniha proroka Izaiáša 40, 15613


Kniha proroka Izaiáša 59, 1586


Kniha proroka Jeremiáša


Kniha proroka Jeremiáša 2, 20413


Evanjelium podľa Matúša


Evanjelium podľa Matúša 1, 18–24653


Evanjelium podľa Matúša 4, 487

Evanjelium podľa Matúša 4, 18–22799


Evanjelium podľa Matúša 5, 13921

Evanjelium podľa Matúša 5, 16842

Evanjelium podľa Matúša 5, 29163

Evanjelium podľa Matúša 5, 48291


Evanjelium podľa Matúša 6, 3466

Evanjelium podľa Matúša 6, 984

Evanjelium podľa Matúša 6, 21421

Evanjelium podľa Matúša 6, 24300

Evanjelium podľa Matúša 6, 33472


Evanjelium podľa Matúša 7, 21754

Evanjelium podľa Matúša 7, 22–23930


Evanjelium podľa Matúša 8, 2–3142


Evanjelium podľa Matúša 9, 5264

Evanjelium podľa Matúša 9, 9799

Evanjelium podľa Matúša 9, 12536

Evanjelium podľa Matúša 9, 37–38800


Evanjelium podľa Matúša 10, 24699

Evanjelium podľa Matúša 10, 37907


Evanjelium podľa Matúša 11, 29607

Evanjelium podľa Matúša 11, 30758


Evanjelium podľa Matúša 12, 36–37447


Evanjelium podľa Matúša 13, 31–33695

Evanjelium podľa Matúša 13, 36695

Evanjelium podľa Matúša 13, 55491


Evanjelium podľa Matúša 17, 19585


Evanjelium podľa Matúša 19, 21–22807

Evanjelium podľa Matúša 19, 29670


Evanjelium podľa Matúša 25, 21819


Evanjelium podľa Matúša 27, 17–23296

Evanjelium podľa Matúša 27, 23671

Evanjelium podľa Matúša 27, 55–56982


Evanjelium podľa Matúša 28, 19–20904


Evanjelium podľa Marka


Evanjelium podľa Marka 1, 16–20799

Evanjelium podľa Marka 1, 17978

Evanjelium podľa Marka 1, 40–41142


Evanjelium podľa Marka 2, 13–14799

Evanjelium podľa Marka 2, 17536


Evanjelium podľa Marka 6, 3491


Evanjelium podľa Marka 9, 23588

Evanjelium podľa Marka 9, 38–40966


Evanjelium podľa Marka 10, 15–16872

Evanjelium podľa Marka 10, 29–30779


Evanjelium podľa Marka 11, 1–10507

Evanjelium podľa Marka 11, 2–7606

Evanjelium podľa Marka 11, 13–14354

Evanjelium podľa Marka 11, 23–24489


Evanjelium podľa Marka 12, 41–44829


Evanjelium podľa Marka 14, 6527

Evanjelium podľa Marka 14, 61671


Evanjelium podľa Marka 15, 40–41982

Evanjelium podľa Marka 15, 43841


Evanjelium podľa Marka 16, 15904


Evanjelium podľa Lukáša


Evanjelium podľa Lukáša 1, 30511

Evanjelium podľa Lukáša 1, 33906

Evanjelium podľa Lukáša 1, 38403510512763912

Evanjelium podľa Lukáša 1, 48598


Evanjelium podľa Lukáša 2, 14759

Evanjelium podľa Lukáša 2, 49907


Evanjelium podľa Lukáša 5, 4–5792

Evanjelium podľa Lukáša 5, 6629

Evanjelium podľa Lukáša 5, 9–11799

Evanjelium podľa Lukáša 5, 12–13142

Evanjelium podľa Lukáša 5, 27–28799

Evanjelium podľa Lukáša 5, 31536


Evanjelium podľa Lukáša 6, 12104

Evanjelium podľa Lukáša 6, 40699


Evanjelium podľa Lukáša 8, 1–3981

Evanjelium podľa Lukáša 8, 5794


Evanjelium podľa Lukáša 10, 2800

Evanjelium podľa Lukáša 10, 4289


Evanjelium podľa Lukáša 11, 1–484

Evanjelium podľa Lukáša 11, 996


Evanjelium podľa Lukáša 12, 49801


Evanjelium podľa Lukáša 14, 30324

Evanjelium podľa Lukáša 14, 34921


Evanjelium podľa Lukáša 16, 10243


Evanjelium podľa Lukáša 17, 5580588


Evanjelium podľa Lukáša 22, 39–46213

Evanjelium podľa Lukáša 22, 53734


Evanjelium podľa Lukáša 24, 15–16843

Evanjelium podľa Lukáša 24, 32917

Evanjelium podľa Lukáša 24, 36258


Evanjelium podľa Jána


Evanjelium podľa Jána 2, 1–11502507


Evanjelium podľa Jána 3, 1–15841

Evanjelium podľa Jána 3, 8110


Evanjelium podľa Jána 4, 14148

Evanjelium podľa Jána 4, 34766


Evanjelium podľa Jána 7, 10843


Evanjelium podľa Jána 11, 33–36422

Evanjelium podľa Jána 11, 39719

Evanjelium podľa Jána 11, 43719

Evanjelium podľa Jána 11, 53694


Evanjelium podľa Jána 12, 1–3974

Evanjelium podľa Jána 12, 14–16606

Evanjelium podľa Jána 12, 24199938


Evanjelium podľa Jána 13, 34–35385


Evanjelium podľa Jána 14, 27258


Evanjelium podľa Jána 15, 1–8701

Evanjelium podľa Jána 15, 2701

Evanjelium podľa Jána 15, 5416781


Evanjelium podľa Jána 17, 21968


Evanjelium podľa Jána 19, 25–27144

Evanjelium podľa Jána 19, 25507508982

Evanjelium podľa Jána 19, 26–27506

Evanjelium podľa Jána 19, 38–42841


Evanjelium podľa Jána 20, 14843


Evanjelium podľa Jána 21, 4843


Skutky apoštolov


Skutky apoštolov 1, 1342


Skutky apoštolov 9, 1–30799


Skutky apoštolov 12, 15570


List Rimanom


List Rimanom 1, 17578


List Rimanom 2, 6748


List Rimanom 7, 24138


List Rimanom 8, 28378


List Rimanom 12, 12209


List Rimanom 13, 14310


List Rimanom 16, 15469


Prvý list Korinťanom


Prvý list Korinťanom 2, 9751


Prvý list Korinťanom 3, 8748

Prvý list Korinťanom 3, 1657


Prvý list Korinťanom 6, 1957

Prvý list Korinťanom 6, 20135


Prvý list Korinťanom 9, 5980

Prvý list Korinťanom 9, 24318

Prvý list Korinťanom 9, 27930


Druhý list Korinťanom


Druhý list Korinťanom 11, 30879


Druhý list Korinťanom 12, 9707

Druhý list Korinťanom 12, 10604


Druhý list Korinťanom 13, 12469


List Galaťanom


List Galaťanom 1, 18520


List Galaťanom 4, 4–7512


List Galaťanom 6, 2385


List Efezanom


List Efezanom 1, 1469


List Efezanom 5, 20268


List Efezanom 6, 11–12750


List Filipanom


List Filipanom 1, 1469


List Filipanom 2, 8628


List Filipanom 4, 13717


Prvý list Solúnčanom


Prvý list Solúnčanom 5, 18268


Prvý list Timotejovi


Prvý list Timotejovi 6, 15538


Druhý list Timotejovi


Druhý list Timotejovi 2, 10550


List Hebrejom


List Hebrejom 13, 8584

List Hebrejom 13, 17621


Jakubov list


Jakubov list 5, 13663


Prvý Jánov list


Prvý Jánov list 3, 18461


Zjavenie apoštola Jána


Zjavenie apoštola Jána 3, 16325


Zjavenie apoštola Jána 19, 16538