489

Viera, živá a priebojná. Ako Petrova. Keď ju budeš mať — ako povedal Pán — pohneš horami, tými ľudsky neprekonateľnými prekážkami, ktoré stoja v ceste tvojej apoštolskej činnosti.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku