621

Aká škoda, keď ti predstavený nedáva dobrý príklad!… Ale poslúchaš ho vari len pre jeho osobné vlastnosti?… Alebo si vo svojej pohodlnosti vysvetľuješ slová svätého Pavla „obedite praepositis vestris“ — poslúchajte svojich predstavených — s vlastným dodatkom: len keď má také čnosti, aké sa mi páčia?

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku