209

Apoštol nám dáva úplný návod, ako úspešne absolvovať predmet bolesti: „spe gaudentes“ — v nádeji sa radujte, „in tribulatione patientes“ — v súžení buďte trpezliví, „orationi instantes“ — v modlitbe vytrvalí.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku